H/F Nyvang Af 1975 i Kalundborg

Velkommen til H/F Nyvang af 1975

Se alle arrangementer i foreningen ved at klikke nedenunder

Poul og Burmeister har været rundt i de fleste haver og kontrolleret vandindstallationerne. De der skal ændre installation vil få besked. Husk at alle SKAL have en brandforsikring.   

Bestyrelsen åbner sæsonen med morgenbord lørdag d. 13. april kl. 10. , hvor vi byder velkommen til den nye sæson. Meld til på vores INFO-side nævnt længere nede eller på email til formanden.

 Årets opkrævning af haveleje blev udsendt i uge 12. Over 40 har allerede betalt inden fristen. Undgå rykkergebyr og betal inden fristen. Fra sidste sæson er der stadig en, som mener, han ikke skal betale for vand, renovation og toiletrengøring på lige fod med  øvrige medlemmer. Han er nu ikke mere medlem af vores forening. 

Generalforsamlingen bliver afholdt den 27. april 2024 i Fælleshuset kl. 13. Indkaldelse er sendt ud til jeres e-mail, og de uden i privat postkasse. Den kommer også på i vores INFOGRUPPE HFNYVANG75 på Facebook, hvor man kan søge optagelse, når man er medlem af vores haveforening. Ydermere kommer der opslag i udhængsskabet.

Generalforsamling afholdes lørdag d. 27. april 2024 kl. 13 i vores Fælleshus.

DAGSORDEN

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Beretning ved formanden
 6. Årsregnskab med evt. revisionsberetning
 7. Behandling og godkendelse af budget 2024 herunder fastsættelse af haveleje 2025
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af formand for 2 år Jan Labusz er på valg og genopstiller      
 10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år Helle Bøgh Jørgensen er på valg og genopstiller
 11. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Poul Egon Jensen genopstiller Majbritt Østrup Madsen er på valg (uafklaret) Aged Bako stiller op som 2. suppleant
 12. Valg af 1 revisor for 2 år. Gitte Nielsen er på valg.
 13. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år.
 14. Valg til vurderingsudvalg af 1 person for 2 år Anne Adelgren Riehn er på valg. 
 15. Eventuelt: Husk mindst 3 måneders medlemsskab af vores forening for at du kan stemme og stille op til poster på generalforsamlingen, og at haveleje skal være betalt for indeværende år samt ingen gæld til foreningen.

Affaldcontainere.

HUSK at vi kun får tømt affaldscontainere hver 14. dag i starten af sæsonen. Der må IKKE lægges affald oven på containerne, når de er fyldte. Medbring jeres affald til jeres hjemmeadresse, hvis det er muligt eller tag det med til anden offentlig affaldscontainer, hvis vores containere i haven er fyldte. Respekter at der ikke må fyldes fx flamingo, alle former for pap, glas og alt hvad der ikke hører til i en container beregnet til affald med videre i containerne, da det er forbudt og fylder for lovligt affald. HUSK korrekt sortering, da affaldsafgiften ellers vil stige med fordeling blandt havens brugere.

Poul Egon Jensen foreningens havemand, kan man  henvende sig til angående småproblemer og opgaver i haven efter aftale med bestyrelsen. Jan Burmeister hjælper også med dette område. 

juli 2024

MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Begivenheder for 1st juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 2nd juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 3rd juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 4th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 5th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 6th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 7th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 8th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 9th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 10th juli
Begivenheder for 11th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 12th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 13th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 14th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 15th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 16th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 17th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 18th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 19th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 20th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 21st juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 22nd juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 23rd juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 24th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 25th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 26th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 27th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 28th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 29th juli
Begivenheder for 30th juli
Ingen begivenheder
Begivenheder for 31st juli
Ingen begivenheder