H/F Nyvang Af 1975 i Kalundborg

Udlejning af fælleshus

Henvendelse udlejning@hfnyvang75.dk

 • Hvilke formål kan huset lejes til:

  • Fester eller anden sammenkomst.
  • Kreds- arrangementer

  Hvem kan leje:

  • Stemmeberettigede medlemmer af haveforeningen Nyvang 75,
  • med min. 3 måneders medlemskab, kan leje til egne og familiens mærkedage.
  • Leje aftales med den ansvarlig for udlejning:

  På hvilke betingelser kan man leje:

  • Der skal udvises hensyn til naboer m.h.t. støj m.m.
  • Der må ikke overnattes i lokalerne.
  • Dder må max. deltage 50 personer jf. Byggereglementet og Brandvæsnet.
  • Lejeren skal sørge for oprydning, rengøring af både fælleshus og toiletter. Samt bortskaffelse af affald, da depositummet ellers inddrages.
  • HF Nyvang 75 renovations ordning må IKKE benyttes til fest affald og der medbringes selv rengøringsmidler, støvsuger m.v..
  • Det er Fælleshusets indendørs faciliteter, der er lejet, og festen må ikke holdes udendørs eller musik spilles uden for eller for åben dør eller vinduer.

  Hvad skal lejeren selv gøre:

  • Der laves aftale med udlejeren, samt betales leje inden lejemålets begyndelse.
  • Lejeren må selv skaffe: duge, viskestykker, karklude m.v..
  • Forsikringsmæssigt ansvar for inventar påhviler lejeren.

  Hvad koster det at leje:

  • Leje af fælleshuset koster kr.   600 for 1 døgn
  • Leje af fælleshuset koster kr. 1000 for 2 døgn
  • Leje af fælleshuset koster kr. 1400 for 3 døgn
  • Leje af fælleshuset koster kr. 300 ved udlejning til kaffebord ved et medlems bisættelse/begravelse. 
  • Lejen indsættes på konto, reg. 0516 konto 0000197819, inden 8 dage efter reservationen.
  • Depositum kr. 1000,00 betales ved udlevering af kode/nøgle og tilbagebetales når fælleshuset er tilbageleveret uden mangler og rengøringen er godkendt. Der kan gå op til en uge.
  • Er leje ikke indbetalt inden 8 dage efter reservationen kan der udlejes til anden side.
  • Et lejedøgn er fra kl. 12:00 til kl. 12:00

  Foreningens egne arrangementer går forud for andet:

  • 13. april          
   Morgenkaffe og flaghejsning kl. 10 – 12.
  • 27. april
   Generalforamling Fælleshuset kl. 13 – ca. 15.
  • 01. juni
   Sildebord i caféen
  • 15/16. juni
   Udlejning have 2
  • 23. juni
   Sankt Hans Fælles Grill og Hygge ved Petanquebanen.
  • 06. juli
   Familieaktivitetsdag og sommerfest ved Fælleshuset.
  • 17. aug.         
   Loppemarked i Caféen
  • 14. sept.
   Ølfest i fælleshuset
  • 05. okt.
   Gule ærter i Fælleshuset
  • Torsdage
   Spilaftener i caféen, herunder billard m.m.